razrabotki

Идеята за Централен държавен архив за аудиовизуални документи – нормативни предпоставки и опити за реализация.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание:

  1. Същност на понятието „архив“
  2. Създаване и организация на държавни архиви
  3. Създаване на Български държавен архив
  4. История на съвременните български държавни архивни учреждения

 

Използвана литература:

  1. Анчова,К., М. Пискова, М.Тодоракова - Архив на българските архиви, Бл. 2003
  2. Архивите в България. Пътеводител. С., 1986
  3. Дуйчев, И. - Лекции по архивистика С., 1950; 1993
  4. Нейкова, А. - Архиви и общество, С., 2007
  5. Речник на българската архивна терминология. Варна, 2002