razrabotki.net

Място, роля и значение на библиотеките за обществото в трансформиращия се свят (исторически и съвременни измерения и ориентири). Въпросът за цеността на институцията

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание

  1. Увод
  2. Исторически и съвременни измерения на библиотеките.
  3. Място и значение на библиотеките за обществото
  4. Заключение и изводи

Използвана литература: 

  1. Бърнев, П, М. Бърнева. Изследователска и образователна дейност в глобалното информационно общество. – В: Дни на науката на Република България и Република Македония (Научни доклади, 27-29 май 1999 г., София), С., 1999.
  2. Гарман , М. Нашите непреходни ценности. Библиотеките през ХХІ век. С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2006.
  3. Минчева., А., Дончева, А. Димчев. „Насоки за развитие на обществената библиотека. Ръководство за библиотечни мениджъри”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009.
  4. Младенова, М., „Библиотека”, бр.2, 2011.
  5. Организация и управление на работата в обществената библиотека”. Направление 2, С., 2013.