razrabotki

Стандартни изисквания и съвременни правила за създаване и оформяне на управленски документи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ВЪВЕДЕНИЕ

ІІ. ИЗЛОЖЕНИЕ

  1. Общи изисквания за оформянето и съставянето на управленските документи
  1. Създаване на общоадминистративни документи                                     
  1. Наименование на организацията, издала документа
  1. Реквизитите от Единната държавна система по деловодство
  1. Общи изисквания към бланките на документите
  1. Видове документи, съдържащи се в учрежденията, фирмите и организациите
  1. Номенклатурата и държавния фонд

ІII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1) „ Лекции  по архивознание  ”– Иван Дуйчев

            2) „Унифицирани системи за управленска документация, Общоадминистративна документация, Основни положения и формуляри – образци ” – Комитета за социална информация, София 1985.

            3) Наредба №1 за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използването на документите в учрежденията, организациите и предприятията, Д.В., бр.85 от 1982 г.

            4) Наредба №1 за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използването на научно-техническите документи в организациите, Д.В., бр.67 от 1987 г.

            5) Български държавни стандарти от Единната система за унифицирана управленска документация (ЕСУУД) и Унифицираната система за управленска документация (УСУД).