Razrabotki

Читалището - център за възраждане и развитие на народните художествени занаяти и традиции

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

Увод

  1. Характеристика на традиционните читалищни дейности;
  2. Съвременни форми за изява на читалищна дейност
  3. Читалищата като общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението
  4. Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги, свързани сосигуряване на продължаващо образование и личностна реализация на гражданите
  5. Участие на читалищата в процеса на интегрирането на Българияв Европейския съюз
  6. Ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на различни общности

Заключение

Използвана литература:

  1. Харбова, Елена. Българското читалище в Цариград и културно националното Бъзраждане (1866 – 1876).
  2. История на България – том 5 – Българското възраждане от 18 до средата на 19 век.
  3. Кандарев, Н. Чолов, П. Народните читалища в България
  4. Кепов, Иван. Нашите национални ценности – читалищата.
  5. Хлебаров, Янчо. Народни читалища, Поява и развитие.
  6. Чилингиров, Стилиян. Българските читалища преди освобождението.
  7. Боров, Тодор. Читалищата преди освобождението.
  8. Йорданов, Велико. История на Българската народна библиотека.
  9. Класанов, Васил. Кратка история на библиотеките.
  10. Вестник – Нашата програмна дума. Статии.’
  11. Тодоров, Делчо. Българската етнография през възраждането.
  12. Керемидчиев, Генчо. Българското народно творчество.
  13. Тодоров, Иван. Етнокултурно единство и фолклор на България.