razrabotki

Профил на Първа Инвестиционна банка

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Профил на банката
  3. Депозити
  4. Финансов резултат. Лихви
  5. Кредити.
  6. Заключение

 Използвана литература:

  • Завадска, З. и кол., „БАНКОВО ДЕЛО“, 2014 Г.
  • Р. Радков, Р., Е. Михайлов, С. Вачков, М. Асенова, Ж.Вътев БАНКОВО ДЕЛО ВЪВЕДЕНИЕ
  • Пенка Г. Стефанова БАНКИТЕ РЕНТАБИЛНОСТ, ЛИКВИДНОСТ И КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ София 2005г.
  • Закон за БНБ