Razrabotki

Масовият човек. Масовата култура.

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

РЕФЕРАТ - 13 страници 

Дисциплина: История на Европейската култура

Тема: Масовият човек. Масовата култура.

Съдържание

  1. Въведение
  2. Масовият човек и масова култура
  3. Масовият човек и масовата култура според Херберт Маркузе

3.1. Консумацията в репресивното общество

  1. Фалшивите потребности – критика на масовата култура
  2. Заключение

Използвана литература

  • Фотев, Георги. Извори на социологията. С., Идея, 2010.
  • Борисова, Евдокия. Медиатизиращият се облик на литературата. В: http://liternet.bg/publish7/eborisova/medii.htm
  • Лотман, Ю., Култура и информация, София, 1992.
  • Маркузе, Х. Едноизмерният човек. Изследвания върху деологията на развитото индустриално общество. С., ИК „Христо Ботев”, 1997.