Razrabotki

Роля на медицинската сестра в предоператовен период - лумбална пункция

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници 

Съдържание

  1. Въведение
  2. Роля на медицинската сестра
  3. Лумбална пункция
  4. Предоперативна подготовка на лумбална пункция
  5. Заключение

Литература

  • Василева Ж, Диков И., Дянков О. и колектив, Грижи за болни и сестринска техника, МИ Арсо, 2000 г.
  • Господинов Б., Карамишев И., Иванов Б., Хирургия за медицински сестри, Медицина и физкултура, 1975 г.
  • Стойков Д. и колектив, "СПРАВОЧНИК ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ"- технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти, ИЦ на МУ- Плевен, 2010 г.