Razrabotki

Сестрински грижи при болен с исхемичен мозъчен инсулт

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

 

Съдържание

 1. Увод – подробно описание на заболяването
 2. Симптоми при клинична картина
 3. Диагностициране
 4. Лечение
 5. План за сестрински грижи при болен с исхемичен мозъчен инсулт

Литература:

 1. Божинов, С., (1973), Неврология, Медицина и физкултура, София
 2. Желев, В., (2011) Физиотерапия – втора част: практически средства на физиотерапията, МУ София, Авангард Прима
 3. Икономов, М., (2013) Клиничната динамика при случай на тромбозиране на венозните синуси на главен мозък, Българска Неврология том 14/брой 3:81
 4. Келер, Х. (1999) Клиникохимична лабораторна диагностика за практиката, МФ
 5. Миланов, И.,(2012), Неврология, Медицина и физкултура, София
 6. Пенев, Л., (2013) Избрани проблеми от неврорентгенологията, БС Юнивърс, София
 7. Петров, Р., (1998), Неврология, ВедаСловена-ЖГ
 8. Титянова Е., И. Велчева, Б. Стаменов, (2010) NEUROSONOLOGY AND CEREBRAL HEMODYNAMICS, vol. 6
 9. Топузов, И., и колектив, (2009), Ерготерапия трета част, РИК ”Симел ”, София
 10. Шотеков, П., (2002) Учебник по Неврология,”Арсо”, София