Razrabotki

Сестрински грижи при болен с онкологично заболяване на белия дроб. 2 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Описание на заболяването, патогенеза, причинители, рискови фактори, клинична картина, диагностициране

2.1.Клинична картина

2.2.  Специални грижи при болни с онкологично заболяване на белия дроб

 1. Роля на медицинската сестра
  • Психологическа подкрепа на медицинската сестра
 2. План за сестрински грижи при болен с рак на белия дроб в предопеартивен период
 3. Препоръки
 4. Използвана литература

Използвани източници:

 1. Василева, Ж. и кол. Грижи за болния и сестринска техника. МИ АРОС, София, 2000
 2. Данон, Ш. Здр. Валерианова, Цв. Иванова. Български национален раков регистър, София. Cancer incidence in Bularia 2002.
 3. Желева, Е., Учебно-практически занятия по общи сестрински грижи, ИК Комливес –Любомир Минковски , София, 2004.
 4. Мухина, С. А, И., Тарновская, Теоретични основи на сестринските грижи, Издателство на МУ –Плевен, 2006.5.Грижи за болния и сестринска техника, проф. Белоев, София, АРСО, 2000.
 5. servier.bg