Razrabotki

Сестрински грижи при болен с онкологично заболяване на дебелото черво

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретична постановка на проблема
 3. Описание на конкретен обект
 4. Оценка на поставения проблем
 5. Препоръки
 6. Заключение
 7. Използвана литература
 8. Използвана литература
 • Василева, Ж. и кол. Грижи за болния и сестринска техника. МИ АРОС, София, 2000
 • Маринова П.,  П.  Добрилова,  К.Стефанова,  Синдром  на  изпепеляване  и неговите фактори в интензивните отделения, сп. Медицински меридиани, бр. 2, том 1, 2000 г.
 • Маркова С., „ Медицински стадарти по здравни грижи, С., 2008 г.
 • Мухина, С., И. Тарновская. Теоретични основи на сестринските грижи. ИЦ на МУ Плевен, 2006 г.
 • Палиативни грижи,  Ръководство  за  обучение  на  медицински  сестри  и акушерки, под редакцията на доц. Н.Кръстева, Пловдив, изд. Летера, Пловдив, 2005, с. 280