Razrabotki

Европейски политики в областта на образованието

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание

  1. Увод
  1. Европейска интеграционна политика в областта на образованието
  1. Евроинтеграция и българското образование
  1. Изводи и заключение
  1. Заключение

 

Използвана литература:

  • Димитрова-Гюзелева, С., Професионална подготовка на учителя по чужд език. София: НБУ, 2007.
  • Закон за училищно образование. Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
  • Ликова-Арсенова, В., Приоритети в европейските образователни политики.Научно списание „Педагогика“ –на Министерство на образованието и науката, бр.2. 2016.
  • Николаева, С., С. Чавдарова, Б. Господинов. Европейско образование. Документи. Добри практики. Библиография. Габрово, 2011.
  • Паев, К. Европейската интеграция и проблемите на историческото образование в България. Благоевград, 2004.