Razrabotki

Качествено изследване. Тема: Семейството и възпитанието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Социологическо качествено изследване - 16 страници 

Съдържание

 1. Тема на качественото изследване

2. Цел на качественото изследването

3. Качествен метод на изследване

4. С кого ще се проведе изследването

5. Актуалност на изследването

5. Дълбочинно интервю

6. Анализ

7. Библиография

 

......................,

  1. Тема на качествено изследване

Темата на това качествено изследване е следната: „Семейството и  възпитанието”.

Зависимости на възпитателната функция на семейството с другите (икономическа, социализираща и репродуктивна) функции, които изпълнява, определят специфичната му роля за цялостното развитие на личността на детето.

Задълбоченото изследване на тази тема е предизвикано от факта че ролята на семейството за цялостното възпитание и развитие на личността е от съществено значение. 

 

  1. Цел на качественото изследването

Целта на качественото изследване е да се установят проблемите, които стоят в семействата и възпитанието на децата.

Възпитанието изградено в семейството е основна концепция за доброто партньорство между семейството и детето.

Необходимо е да насочим вниманието към обосноваване на необходимостта от нов тип комуникация между родители и деца, които да са адаптирани към съвременната социално-икономическа действителност.

 

  1. Качествен метод на изследване

Изследването ще бъде проведено с помощта на дълбочинно интервю. Ще бъдат интервюирани лица, пряко свързани с проблема със семейството и възпитанието.  

Интервюто ще бъде с продължителност около 60 минути.

Ще бъде направен и анализ на получените отговори от дълбочинното интервю.

 

  1. С кого ще се проведе изследването

Количественото изследване ще бъде проведено със определена група, обгрижващи семейства. Участниците в изследването са експерти с висока информираност в тази област – психолог.

 

 

  1. Библиография
  2. Димитрова Г., „Възпитателни взаимодействия с децата на ХХІ век”, издателство „Ивис”, Велико Търново, 2009 г.
  3. Димитрова, Г. Педагогически основи на общуването при възпитанието, С., Булвест 2000, 2000 г.
  4. Иванов, Ст. Професионално    педагогическо   общуване, Шумен, 2004 г.
  5. Гюров, Д, Гюрова, В. Модели на педагогическо взаимодействие семейство - училище, Просвета. София, 2008 г.
  6. Ячкова, М., Семейството в България между ХХ и ХХІ век /предпоставки, анализи, прогнози/, София:АССА-М, 2002 г.