Razrabotki

Медии и политическа комуникация

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Субекти на политическа комуникация
 3. Медийна власт и политиката в процеса на комуникация
 4. Заключение

Използвана литература:

 • Канев, Добрин съст. (2006). Мениджмънт и комуникация в политиката. София. Фондация „Фридрих Еберт”.
 • Кинг, Майкъл и Торнхил, Крис (2008). Никлас Луман за правото и политиката. София. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • Маркузе, Херберт (1997) Едноизмерният човек, София, изд. „Христо Ботев”.
 • Манолов, Георги (2005). Политическата комуникация. II годишник – Пловдив: Висше училище – Колеж по икономика и администрация.
 • Павлова, М. Политическа комуникация на лидера и ПР манипулативни тактики//Медиалог, бр. 5/2016.
 • Пейчева, Д.(2011). Медиализираната реалност, УИ“Неофит Рилски“, Благоевград.
 • Стоянов, Росен (2009). Конфликтен дискурс, масмедии и политика. София: Нов Български Университет.