Razrabotki

Местно самоуправление и управление. 1 Варинат

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Рарзаботка - 14 страници 

 

Съдържание:

  1. Местно самоуправление в България
  2. Принципи и белези на местно самоуправление
  3. Възможност на местното самоуправление
  4. Общината като административни-териториална единица
  5. Заключение


Използвана литература:

1.      Закон за местните избори и местната администрация

2.      Конституция на Република България, 1991

3.      Салтикова-Радкова, С., Конституционна уредба на местното самоуправление в България –В: Сборник научни трудове от Годишна университетска научна конференция с международно участие в НБУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2015.

4.      Стефанова, М. Местна власт и местно самоуправление. Издателство „Ариадна“. С., 2003.