Razrabotki

Модерно и постмодерно общество

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

  1. Въведение
  2. Модерно и постмодерно общество
  3. Изводи
  4. Заключение

Използвана литература

 

Използвана литература:

  1. Алексиев, Е., Георгиев, К., „Обществото – бъдещето пред нас”, С., 2007
  2. Джонев, Я. „Диалог за бъдещето”, С., 2004
  3. Кателс, Мануел. Информационната епоха. Възходът на мрежовото общество. Том 1. Издателство „Лик“, 2004