Razrabotki

Роля на културата в модерното общество

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Модерното общество
 3. Понятие за култура
 4. Роля на културата в модерното общество
 5. Заключение

Използвана литература:

 • Андреева, Л. Социалното познание и междуличностното взаимодействие. София, 1998.
 • Балтаджиева, Й. Психология на общуването. Ямбол, 1999.
 • Великова, С. Речево общуване. // Великова, С., Иванов, М., Иванов, С., Йорданова, Г.// Психология на общуването. София, 1997.
 • Илиев, В., Общуването. Същност динамика и развитие. Плевен, 2003.
 • Кастелс, Мануел. Информационната епоха. Възходът на мрежовото общество. Том 1. 2004.
 • Лисина, М., Димитров, И. Общуване и самопознание. София, 1982.
 • Шопова Т.,. Дигитална култура и общество, изд. Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2014.