Razrabotki

Университетска автономност: предизвикателство пред качеството на българското висше образование

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание

 

  1. Въведение
  2. Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование
    • Имплементиране в на стандартите в системата на висшето образование в България
  3. Заключение

Използвана литература

Литература:

  • Институционална програма за действие по програма „Еразам+“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020.
  • Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG), предварително разгледани ESG, одобрени от Конференцията на министерствата в Ереван, проведена на 14-15.05.2015 г.
  • Буров, С., Пехлованова, П. Речник на чужденец думи в България, Издателство „ЕЛПИС”, 1995, ISBN 954-557-03-X.