Razrabotki

Стратегия – понятие, характерни определения, конкурентна основа на стратегията

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

На тема: Стратегия – понятие, характерни определения, конкурентна основа на стратегията

Съдържание

  1. Въведение
  2. Стратегия – понятие
  3. Характерни определения на стратегията
  4. Конкурентна основа на стратегията
  5. Равнища на стратегиране
  6. Заключение
  7. Използвана литература

Използвана литература:

  1. Доралийска, А., „Стратегически мениджмънт“, С., 2008
  2. Палешутски, К., „Управление на средни и големи фирми“, Бл., 2011
  3. Танев, Т., Стратегическо управление на публичната сфера, „Военно издателство”, С., 2008 г.