Razrabotki

Цели и стратегия на фирмата. Класификация на целите. Мисия на фирмата

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Цели
  3. Стратегия
  4. Видове стратегии
  5. Мисия

Резюме:  Определянето на целевата ориентация на организацията е началото на управлението, част от него е формулирането на мисията, която представлява изходна точка от първи етап на процеса на стратегическото управление. Мисията е основното намерение заради което е създадена организация.

Цел на разработката: Да се определят целите , мисията и стратегията на фирмата.

Обект: Фирмите като цяло.

 

Ключови думи: „Фирма”, „цели” , „мисия” , „стратегия” , „класификация” , „елементи”, „видове”.

 

Източници:

  1. Богданска Д. – записки
  2. Палешутски К. - учебник