Razrabotki

Платон. Концепция за държавата. Идеалната държава

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници 

Съдържание

  1. Платон. Идеи. Философия
  2. Концепциите на Платон за държавата
  3. Идеалната държава на Платон

Използвана литература:

  1. Платон -  “Държавата” – София – 1981г.
  2. Платон: Менон, Горгий, Кратил, Пирът, Федон, Федър - в “Диалози”, т.2, С, 1982
  3. Платон: Парменид, Софистът, Теетет, Тимей, Филеб, в “Диалози”, т.4, С., 1990
  1. Кънев, Александър – ”Западната философия: Платон, Декарт, Кант, Хегел - парадигми, революции, перспективи”
  2. Цветков, А., Протосоциология. История на социологията. I част. Университетско издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 2013