Razrabotki

Измерване на ефективността на управленския труд в държавната администрация. /1 вариант/

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Рарзаботка - 20 страници 

Съдържание

 

Въведение

Първа глава: Ефективност на управление на човешките ресурси 

 • Управленски труд: характеристики, особености, видове. Специфични особености
 • Основни характеристики на управленския труд
 • Видове управленска работа
 • Развитие на управлението в държавната администрация
 • Управление на човешките ресурси в държавната администрация
 • Ефективност на управленския труд

Втора глава: Добра практика за повишаване на ефективността на управленския труд

2.1. Конкурси за добри практики

2.2. Задължително обучение за служебно развитие

2.3. Специализирано обучение за професионално развитие

Заключение

Библиография

 

Библиография

 • Владимирова, К. Управление на човешките ресурси. Издателство на Нов български университет, София, 2004.
 • Иванчевич, Д. Основи на мениджмънта, Издателство „Отворено общество“, ЕООД, София, 1997.
 • Маргарита Харизанова, Надя Миронова, Татяна Кичева, Системата за управление на човешките ресурси – структура, функции, перспективи. Издателство „Авангард Прима“ 2015.
 • Николаева, В., Показатели и критерии оценки эффективности малых и средних предприятий. // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика. Ч. 1 (лиценз ЛР №020593), С.-Петербург, Русия, 2010.
 • Палешутски, К. Управление на средни и големи фирми, Бл. 2011.
 • Стефанов, Н., Персонален мениджмънт, София, Призма, 1994.
 • Танев, Т. “От Public Management към Good Governance: предизвикателствата пред публичната администрация в ХХI век”, Доклад, Международна конференция по случай 10-годишнината на специалност “Публична администрация” в УНСС, УНСС, София, 2008.
 • Танев, Т.“От Public Management към Good Governance: предизвикателствата пред публичната администрация в ХХI век”, Доклад, Международна конференция по случай 10-годишнината на специалност “Публична администрация” в УНСС, УНСС, София, 2008.
 • https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/european_good_practices.pdf