Razrabotki

Мотивация на човешките ресурси във фирмата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретичен обзор на феномена мотивация
 3. Същност и видове мотивация
 4. Мотивация на работната сила
 5. Същност и видове мотивация
 6. Мотивация на работната сила

 

III. Аналитична част

Изследване и анализ на процеса на мотивация във фирма „Милена“АД

 1. Кратка характеристика на предприятието
 2. Разпределение на персонала въз основа на категория труд.
 3. Структура на възнагражденията
 4. Стимули и санкции
 5. Изводи и насоки 
 • Заключение

Използвана литература: 

 • Ангелов А., Основи на мениджмънта, София, 1996.
 • Бодурова П., Организационно поведение, 19
 • Вачкова, Е и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, С., 2005.
 • Иванов И., и др., Основи на мениджмънта, ИПК “Св. Евтимий Патриарх Търновски” Велико Търново, 1999.
 • Илиева С., Организационно развитие, СУ., 2006.
 • Палешутски, К. Управление на средни и големи фирми. Бл., 2011.
 • Рибарска, Е.,В.Василев., Управление на човешките ресурси в публичната сфера, Алфаграф, С., 2006.
 • Савов В., Мениджмънт - тренинг, София, ВТМ и Репротим, 1992.
 • Савов В., Основи на управлението, София, УИ"Стопанство", 1996.