Razrabotki

Аграрна система в българските земи в периода на Османското владичество

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание:

  1. Османска стопанска система в българските земи
  2. Промени в селското стопанство на България   
  1. Икономическо развитие на българските земи в рамките на Османската империя 15-17 в.
  2. Българите като основен търговски фактор в Османската империя през 18 и 19 в.

Литература:

  1. История на икономическата мисъл в България. Т.І и ІІ. С., 1971-73.
  2. Стенографически дневници на 3 ВНС. София, 1887.
  3. Беров, Л., и кол. История на България, 1991

РЕЦЕНЗИЯ

На тема:  Аграрна система в българските земи в периода на Османското владичество.