Razrabotki

Агресивност и училищен успех

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. II. Агресивност и агресивно поведение
 3. Проблемът за агресията и неговият контекст

2.Фактори влияещи на агресията

2.1.Рискови фактори – предиктори на агресивно и антисоциално поведение

 1. Механизми на групата и влиянието им върху агресивността в училище
 1. Видове агресия в поведението

III. Агресивност и училищен успех

1.Влияние на агресията върху училищния успех

 1. Агресията в контекста на училищното всекидневие
IV. Заключение, изводи и препоръки

 

Използвана литература:

 1. Андреева,Л.-“Социално познание и междуличностно взаимодействие”, С., 1999
 2. Николов, П., Н. Алексамдрова, Л. Кръстев, “Педагогическа психология”, Бл., 2007.
 3. Пехливанова, М. Проява на агресивност у ученици в различни стадии на пубертета и юношеската възраст, V Балкански конгрес на тема “Образованието на Балканите днес”, Одрин, октомври, 2009.
 4. Стаматов, Р., Детска психология”. Пловдив. 2000.
 5. Стаматов, Р., “Детска психология” – Пловдив. 2003.
 6. Фром, Ерих Анатомия на човешката деструктивност, С., 2003.
 7. Фройд, Анатомия на чувствата, 1994.