Razrabotki

Агресивното и конфликтно дете. Педагогически мерки и психо-консултативна помощ. 1 вариант

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Агресивно и конфликтно поведение пори подрастващите
 3. Педагогически мерки и психо-консултативна помощ при деца с агресивно и конфликтно поведение
 4. Изводи
 5. Заключение
 6. Използвана литература

Използвана литература:

 1. Андерсън, К. и Бушман, Б. Ефекти на насилствените видеоигри върху агресивните, 2001.
 2. Арансън Е., Човекът – социално животно. Издателство „Дамян Яков“, София, 2009.
 3. Лютова Е. К., Г. Б. Монина, Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми, Москва, изд. ЦСПА “Генезис”, 2000.
 4. Пенев, Р. Превенция на непослушанието, гнева и агресивните прояви. София, 2013.
 5. Уайкоф, Дж., Юнел, Б. Как без крясъци и шамари да приучим детето на дисциплина. „Колибри“, 2008.
 6. Факирска,. Й. Откриване и взаимодействие с агресивните деца в детската градина, Научни трудове на Русенския университет, 2012.
 7. Факирска Й. Формиране на умения на емоционалната интелигентност в предучилищна възраст. Научна конференция на Русенски университет. 2013.
 8. Факирска Й. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за толерантно поведение, сп. Предучилищно възпитание, 2006, № 7.
 9. Фулър, А. Трудните деца. „Хермес“, 2012.