Razrabotki

Агресията в училищна възраст. Превенция на агресията.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Описание на феномена „агресия“
 3. Агресия в училищна възраст
 4. Превенция на агресивното и конфликтно поведение в юношеска възраст
 5. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Десев, Л. (1999). Речник по психология, София.
 2. Джалдети, А. Василев, В. И Стаматов, Р. (1992). Психология. Просвета.
 3. Дилова, М., Папазова, Е., Коралов, М. (2017). Българска стандартизация на скалата за себеоценка на Морис Розенберг. Psychological Thought, Vol. 10 (1), 124–137, doi:10.5964/psyct.v10i1.211
 4. Иванова, В. (2019). Агресията – проблем на обществото. В сб. Научни трудове от пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир 30.04.2019-07.05.2019. Иновации в образованието. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Издателство Фабер, 53-64
 5. Калчев, П. (2012). Тормоз и виктимизация от връстниците, София, Парадигма.
 6. Карагьозов, И. Формиране на самооценката в юношеска възраст. Свалено през Май 2020 от: http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=4283&type=.pdf
 7. Манчева, Р. (2012). Психология на девиантното поведение. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.
 8. Манчева, Р. (2017). Диагностика на личността с девиантно поведение. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 133-135
 9. Матанова, В. (2003). Психология на аномалното развитие. Издателство Немезида, София
 10. Попов, Х. (1999). Човешка агресия, София.
 11. Сиракова, Л. (2016). Агресивното и предизвикателно поведение на юношите към учителя. В сп. Педагогически новости. Свалена през Май 2020 г. от: http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/агресивното-и-предизвикателно-повед/
 12. Стаматов, Р. (2008). Детска агресия. ИK „Хермес”, Пловдив
 13. Чавдаров, Д. (2008). Агресията: От двигател на прогреса до бруталното насилие, София.