razrabotki

Агресията и детето. Негативни следствия

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание

  1. Проблемът за агресията в педагогическата теория и практика
  2. Прояви на агресивно поведение при децата
  3. Заключение

Литература:

  1. Андреева, Л., “Социално познание и междуличностно взаимодействие”, С., 1999
  2. Русинова, В., Й. Зографова, (1992) Стрес и агресия в съвременната социална ситуация, сп. Социологически проблеми, XXIV, № 2
  3. Стаматов, Р., (2008) Детска агресия, ИК „Хермес”, Пловдив, 2000
  4. Тох, Е. Агресивните хора. Кеймбридж, 1980