Razrabotki

Агресията основна форма на девиантно поведение

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържани: 

 1. Увод
 1. Феноменът агресия като основна форма на девиантно поведение
 1. Девиантно поведение и връзка с агресията
 1. Заключение

 

Използвана литература: 

 1. Десев, Л. (1999). Речник по психология, София
 2. Костова, П. (2005). Семейството като фактор на възпитанието. В сп. Теория на възпитанието, с.456.
 3. Манчева, Р. (2005). Конфликти и конфликтно поведение. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“
 4. Манчева, Р. (2012) Психология на девиантното поведение. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, , с. 270
 5. Манчева, Р. (2017). Диагностика на личността с девиантно поведение. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 133-135
 6. Манчева, Р. (2018). Взаимосвязь между агрессией и самооценкой межличностных отношений подростков, Актуальные проблемы педагогики и психологии, Москва, МГИК, ISBN 978-5-94778-462-6, 22-29
 7. Милкова, Р. (2001). Психология, Медиите и насилието. Може ли популяризирането на насилие да бъде опасно? В: Обществено възпитание, бр.5,21
 8. Стаматов, Р. (2008). Детската агресия, изд. Къща “Хермес”, София
 9. Степанов, С. (2005). Азбука на детската психология. Изд. ‚Грант-21“, София
 10. Чавдаров, Д. (2008). Агресията: От двигател на прогреса до бруталното насилие, София