Razrabotki

Агресия и агресивно поведение. Превенция на агресивното поведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

 1. Увод
 1. Същност и анализ на агресията   
 1. Превенция на агресивно поведение
  • Популярните интерактивни техники за превенция на агресията на децата в Детската градина
  • Превенция на агресията в училище
 2. Насоченост на превантивната възпитателна педагогическа работа
 1. Заключение

 

         Литература:

 1. Ачкова, М.,(2001). Приложна психология в медицината и здравните грижи. Изд. Коти ЕООД, София.
 2. Баева, И., (2004) Насилието – човешка цена на модернизацията, История, XII, № 2, с. 61-64
 3. Белова, Н. (5/2000) Насилието в училище., Обществено възпитание.
 4. Бозарова, П., (2005) Стратегии за преодоляване на насилието, сп. Педагогика, V, № 8, с. 97-99
 5. Гюрова, Л.: Агресията. (3/2004) Няколко гледни точки., Обществено възпитание.
 6. Десев, Л.,(1999). Речник по психология, София.
 7. Друмова, И., (2000) Човешката агресия, сп. Философия, ІХ, №4, с. 13-20
 8. Друмова, И., (2006) За агресията и нейните корени, сп. Философия, XV, № 3, с. 44-48
 9. Стаматов, Р., (2008) Детска агресия, ИК „Хермес”, Пловдив.
 10. Темков, Ив., (1998) Индивидуални детерминанти на човешката агресия, С.
 11. Христова, Р. (2008) Превенция на детската агресия чрез използване на интерактивни техники. –Във: Водим бъдещето за ръка (Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка). Ловеч.
 12. Чавдаров, Д., (2004) Агресията: От двигател на прогреса до бруталното насилие, С.