Razrabotki

Агресия и учебна среда-същност, проявления и подходи за справяне. 3 вариант

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Агресия – същност
 3. Агресия в учебна среда
 4. Превенция на агресията

4.1. Съвременни стратегии за превенция на агресията

4.1.1. Хуманистична стратегия на Джейн Нелсън, Лин Лот и Стивън Глен

4.1.2. Стратегия е на Маршал Розенберг

4.1.3. Педагогически взаимодействия с отделните ученици

 1. Заключение


Литература:

 1. Десев, Л. (1999). Речник по Психология. София: Булгарика.
 2. Димитрова, И. (2007). Стимулатори на детската агресия. Обществено възпитание, Бр.1.
 3. Лукеш, Х. (2001). Медиите и насилието. Може ли популяризирането на насилие да бъде опасно? сп. Обществено възпитание, Бр.1.
 4. Нелсън, Дж., Лот, Л., Глен, Ст. (2001). Позитивно възпитание в класната стая. София: ИК Инфо Дар.
 5. Розенберг, М. В. (2007). Общуване без агресия. София: ИК Кръгозор, с15;
 6. Попов, Хр. (1999). Човешката агресия. София: Колор студио.
 7. Розенберг, М. (2007). Общуване без агресия. София : ИК „Кръгозор”.
 8. Солакова, К. (2005). Агресията в предучилищна възраст. Астарта. 335, 332 с.
 9. Стаматов, Р. ( 2004). Детска психология. Пловдив: ИК Хермес.