Razrabotki

Агресия и учебна среда – същност, проявления и подходи за справяне. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Видове детска агресия
 3. Агресия в училище
 4. Подходи за справяне
  • Работа със семейството като ефективен метод за справяне с проблема
  • Превантивни подходи и политики
 5. Заключение и препоръки
 6. Библиография

Библиография

 • Белова Н. Насилието в училище. Обществено възпитание, 5/2000.
 • Бояджиева Н, Митева П. Гняв и агресивно поведение при децата. София, М-8М, 2008.
 • Бончева И. В разпознаване на детската агресия. Стратегии за овладяване и преобразуване, Варна, 2015.
 • Иванова Л. Психолого-педагогически аспекти на училищната превенция на насилието (агресията). Образование, 1/2005.
 • Калчева Пл. Тормоз и виктимизация от връсниците. София, Парадигма, 2003.
 • Колева И, Легурска М, Цветанова Л. Правото на детето на права. София, Движение „Предтечи”, 2001.
 • Легурска М. Гражданско образование в детската градина и в началното училище. София, УИ. „Св. Климент Охридски”, 2018.
 • Прокопов Й. Анализ на агресията в училище. 2019. https://diuu.bg/emag/8766/
 • Русимова А, Вълкова С. Грижи за лица с умствени увреждания. София, Филвест, 2002.
 • Стаматов Р. Детскарта агресия. Пловдив, Хермес, 2008.
 • Янкулова-Цветкова Й. Модерни аспекти на психологията на образованието. София, Проплер, 2006.