razrabotki

Административен акт – понятие, видове и недействителност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Същност и класификация на административния акт
  2. Правна сила на административния акт
  3. Закососъобразнност на административните актове
  4. Прекратяване на административните актове
  5. Недействителност на административните актове

Литература:

  1. Ланджев, Б., Основи на правото. С., 2008
  2. Радев, Д., Обща теория на правото, Лик, София, 2008
  3. Ташов, Р., Обща теория на правото. С., 2010
  4. Христов, К., Основи на праворо. С., 2001