razrabotki

Административна принуда – същност и видове

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка (курсова работа) 

Съдържание:

 1. Понятие за държавна принуда и видове държавна принуда
 2. Административна принуда (АП) – вид държавна принуда. Характерни черти. Видове АП. Предпоставки за реализиране. Правна уредба.
 3. Административно наказание (АН)
 4. Принудителна административна мярка (ПАМ)
 5. Превантивни ПАМ
 6. Преустановителни ПАМ
 7. Възстановителни ПАМ
 8. Използвана литература:

  Димитров, Д. Административно право. Обща част. С. 2006 г.

  Димитров, Д. Основи на публичното право. С. 2008 г.

  Лазаров. К. Адмнистративно право. С. 2001 г.

  Сивков. Цв. Административно наказване. С. 1998 г.