Razrabotki

Аз, ние, те и тероризма

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - теоретична разработка

Съдържание

  1. Въведение
  1. Изложение
  1. Заключение

Използвана литература:

  1. Гюров, Р. Към анализа на сигурността (в контекста на контраразузнаването). С., 2011.
  2. Загоров, О., Йорданов, Н., „Тероризъм, Психология. Идеология. Геополитика”, С., 2007, стр. 2
  3. Самович, Ю. О понятии международный терроризм. В: Право, 2012. –http://journals.tsu.ru/uploads/import/874/files/361-120.pdf
  4. Попов, Хр., „Тероризмът. Психосоциални корени, последствия и интервенции”, С., 2005, стр. 12-13
  5. Трифонов, Т., А. Пейчев. Тероризмът. Теоретично изследване. С., 2003
  6. Търкаланов, Ю. Модел на терористичната дейност. В: Научни трудове

на фондация „Национална и международна сигурност“. С., 2012.