Razrabotki

Активиране на речевата дейност на децата в процеса на обучение по роден език.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

Съдържание

  1. Активиране на речевата дейност на децата в процеса на обучение по роден език.
  2. Играта като мотив за развитие на речевата активност
  3. Автодидактични игри за развитие на диалогичната и монологичната реч

Използвана литература:

  1. Даскалова, Ф.; Балабанова, М.; Златева, Сл. „Игра, общуване, език”, Б., 1999
  2. Даскалова, Ф. „Методика на обучението по роден език в детската градина”, П., 2002.
  3. Детската градина и началното училище в търсене на динамично равновесие//Сборник статии. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2013