razrabotki

Акценти върху социологическото развитие на детето от предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Социално развитие на детето от ПУВ
  3. Акценти върху социалното развитие на детето 

Литература

  1. Колева, М., „Възпитанието на детето: хармония на индивидуалност и социалност“, Бл., 2013.
  2. Колева, М., Откриване на света - "Пред прага на училището" из.: Програма за подготовката на 5-6-годишните деца за училище, С., 2000.
  3. Колева, М., Педагогическата реалност и социалното развитие на 6 - 7 годишното дете. В сб. Съвременни тенденции в предучилищното възпитание., С., 2011г.
  4. Костова, П., Ценностите- морални регулатори на поведението на детето, сп."Предучилищно възпитание" кн.№4, 2009 г.