razrabotki.net

Акционерно дружество

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - разработка

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА АД
  2. КАПИТАЛ НА АД
  3. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА АД
  4. АКЦИЯ
  5. ВИДОВЕ АКЦИИ
  6. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
  7. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА АД
  8. ОБЛИГАЦИИ
  9. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Литература:

1. Търговски закон

2. Търговско право. Общи положения. Видове търговци – Доц. Д-р Рая Илиева