razrabotki.net

Акционерно дружество – обща характеристика. Ред за учредяване на АД. Капитал и имущество на АД.

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

9 страници - разработка

Съдържание:

Увод

Обща характеристика

Учредяване на АД

1.Първият етап е провеждане на учредително събрание

  1. Вторият етап от фактическия състав е вписване на АД в търговския регистър.

Капитал и имущество на АД

  1. Капитал

2.Имущество на АД

Начин за изменение на капитала

Увеличаване на капитала

Намаляване на капитала

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Използвана литература:

1.Лекционен курс – доц.д-р Рая Илиева, 2018 г.

  1. Герджиков,О. Коментар на търговския закон.Книга трета,Софи-Р,1998 г.
  2. Голева, П. Правен режим на акционерните фирми.БАН, 1990 г.

4.Търговски закон, Сиби, изд.20 февруари 2018 г.