razrabotki

Анализ на автодидактичната игра. Играта - Бързо отгатни и подреди животните.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание

Теоретичен анализ на автодидактична игра

 1. Характеристика на игровата дейност
 1. Анализ на автодидактичната игра
 1. Предметна среда и игрово пространство
 1. Организация на педагогическите въздействия
 1. Заключение
 2. Авторска автодидактична игра „Бързо отгатни и подреди животните“ .

 

Използвана литература:

 • Велева, А. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта, 2009.
 • Гюрова, В. „Педагогически технологии на игрово взаимодействие. – София: Веда-Словена-ЖГ. 2000.
 • Златева, Сл., „Дете. Игра. Социализация“, Бл., 2013.
 • Златева. Сл., „Речево развитие чрез автодидактични игри“, Бл., 2009.
 • Русинова, Е. Творчеството – цел и критерий на игровия процес, сп. Предучилищно възпитание, бр. 11, 2009.