Razrabotki

Анализ на общественото мнение и медии

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Обществено мнение
  1. Функции на общественото мнение
  1. Структура и елементи
  1. Медии
  1. Влиянието на медиите върху общественото мнение.

Използвана литература:

  1. Джамджиева, М., (2008), Джамджиева, М., Биографичният метод в социалните науки, Качествени методи в социалните науки, С., 2008.
  2. Маринов, М. (2007), Маринов, М. „Наблюдение с участие - методологически въпроси и изследователски възможности”. София, 2007.
  3. Липман, У. Общественото мнение. С., 2001.
  4. Пейчева, Д., (2003), Пейчева, Д., Икономика и комуникации. Светът на комуникациите или медиалното общество, София, 2003.
  5. Петев, Т., Теории за масовата комуникация, С., 2004.