Razrabotki

Анализ на туристическите алианси на верига хотели «ГРИФИД ХОТЕЛИ»

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Хотелско мениджърска компания „Грифид Хотели” ЕООД
  3. Услуги и туристически продукт във верига хотели „ГРИФИД ХОТЕЛИ”
  4. Анализ на стратегически партньорства

4.1. Туристически продукт

4.2. Партньори

  1. Маркетинг анализ на  сегашното  положение  и  на  възможностите  за  бъдещо  развитие  на  „ГРИФИД ХОТЕЛИ” -   маркетингови  стратегии

5.1. Стратегия  на  проникване  на  пазара

5.2. Продуктова  стратегия

6.3. Ценова  стратегия

 6.4. Дистрибутивна  стратегия.

6.5. Рекламна  стратегия.

  1. Заключение