Razrabotki

Анализ на финансови средства на фирмата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Описание на дейността на фирма „Ви – груп 2008” ЕООД
 2. База за съставяне на финансовите отчети на „Ви – груп 2008” ЕООД
 3. Приходи на фирмата
 4. Парични средства
 5. Финансово - счетоводен анализ на „Ви – груп 2008” ЕООД
 6. Финансова оптимизация на фирмата

6.1. Увеличение на чистите доходи

6.2 Самофинансиране

6.3. Безинвестиционен ръст на капитала

6.4 Ефектите от новокапитализацията

6.5 Перспектива на иновационните активи

6.6 Бизнес реинженеринг

6.7 Оптимизация на собствеността

 1. Ликвидност на активите на „Ви – груп 2008” ЕООД

7.1. Дълготрайните материални активи на фирмата

7.2. Незавършената продажба

7.3. Стоките реализират своята ликвидност чрез продажба.

7.4. Ликвидността на краткосрочните вземания от продажби

7.5. Ликвидността на фирмата

 1. Рентабилност на „Ви – груп 2008” ЕООД

 

Използвана литература:

 1. Динев, Д., Т. Кръстев, Анализ на финансово-счетоводните отчети, С., 1995
 2. Динев, Д., Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С., 1992
 3. Иванова, В., Л. Панева, Инвестиционният избор, изд. “Албатрос”, С., 2001
 4. Петров, Г., Основи на финансите на фирмата, изд. “Труд и право”, С., 2000
 5. Райков, Г., Основи на финансовия мениджмънт, ИК “Галактико”, 1996
 6. Уилямс, Т., Корпоративни финанси, ИК “Хефект”, С., 1994
 7. Уолш, С., Ключови управленски коефициенти, Б., 1995
 8. Нормативни документи. Закони и постановления на МС