Razrabotki

Анкетно допитване: „Трябва ли да бъде въведено сексуално образование в училище?

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

  1. Изложение
  2. Анкетна карта
    • Анализ на получените резултати
  3. Изводи

Приложение - анкетна карта 

 

Използвана литература:

  • Иванов, И. Социално-педагогически проблеми на семейството, Изд. Аксиос, Шумен, 1996.
  • Мандрас, А. Елементи на социологията, Изд. КАМА, гл. 8, С. 2002.
  • Тодорова, Е. Социална психология, Изд. “Бряг принт” ЕООД, Варна, 1995.
  • Лекции по „Социология на пола“