Razrabotki

Антидепресанти. Антиманийни средства.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка 11 страници

Съдържание

  1. Въведение
  2. Същност на антидепресантите
  3. Терапевтични групи антидепресанти
  4. Заключение

Използвана литература:

  1. Танчева, Л. Основи на фармакологията и токсикологията, 2019 г.
  2. Пейкова, Л и др. Фармакологични и анализитчни проучвания на антидепресанти от групите на инхибиторите на обратно поемане на серотин// Сп. Наука Фармакология 2/2013 г.
  3. Учебник по Фармакология и токсикология АРСО 2014
  4. http://www.medinfo.bg/spisanie/2014/7/statii/syvremenni-shvashtanija-za-lechenieto-na-depresiite-1712