razrabotki

Аргументиране в правораздаването

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - курсова работа

Съдържание

  I.Увод

 II.Изложение

  1. Цели на аргументирането
  2. Същност на аргументирането
  3. Разграничения

III.Заключение

Използвана литература:

  1. Колев, Т., Теория на правораздавателната дейност – том 4: Аргументиране в правораздаването, УИ „Св. Климент Охридски”, 2012г.
  2. Корню, Ж., Юридически речник, изд. Софи-Р
  3. Колев, Т., Лекции
  4. http://rechnik.info/