Razrabotki

Артериални хипертонии. Социална значимост

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 7 страници

Съдържание:

  1. Артериални хипертонии
  2. Социална значимост
  3. Заключение

Литература:

  1. Василевски Н. Социална медицина, 710, 3; 24-8. Артериална хипертония и рискови фактори в региона на СИНДИ- България; 2001.
  2. Кратък статистически справочник 2003 Здравeопазване,

МЗ, Национален Център по здравна информация, София, 204: 28-9.

  1. Михов, М. „Обща и специална патология”, Бл., 2003 г.
  2. Торбова С. За изследователска група за Eprosartan. Наблюдение върху ефикасността на Teveten (Eprosartan mesylate) при лечение на умерена и тежка степен на артериална хипертонония. Многоцентрово национално проучване в България. Медицински преглед, 2009, 1; 53-59.
  3. Торбова С. Комбинирана антихипертензивна терапия - най-добрата стратегия за контрол на артериалната хипертония. Българска Кардиология, 2008. (под печат)
  4. Торбова С. Артериалната хипертония - най-значимият рисков фактор за мозъчен инсулт. Медицински преглед. 2008; 1: 17-25.