Razrabotki

Артикулационни нарушения

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

1. Артикулационни нарушения

2. Класификация

3. Основни термини в областта на комуникативните нарушения

4. Дефиниране на понятията специфични артикулационни нарушения/дислалия

5. Характеристика на специфичните артикулационни нарушения в детска възраст


Източници:

  1. Асенова, И. (2004). Функционална специализация на мозъка в норма и при речева патология. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2004.
  2. Георгиева, Д. (2000). Нарушения на плавността на речта. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2000.
  3. Ценова, Ц. (2009). Логопедия. София, 2009.