razrabotki

Архивно законодателство в България – история и съвременно състояние

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - курсова работа

Съдържание

  1. Възникване на архивното дело в България
  1. Проекти за закон за Българските народни архиви
  1. Архиви. Архивни фондове

3.1. Съхранение на архивите

  1. Съставяне на последния законопроект за архивно управление
  1. Органи за управление на Държавен архивен фонд
  1. Архивната дейност в България в наши дни

Литература:

  • Анчова, К., М. Пискова, М. Тодоракова Архив на българските архиви, Бл. 2003, 676 с.
  • Кузманова, М. История на архивите и организация на архивното дело. С., 1966, 259 с.
  • Нейкова, А. Архиви и общество, С., 2007 г.
  • Нейкова, А. Архивите като индикатор за държавността, В: Държавността в историята, С.,2001 г., с.54-76