Razrabotki

Атентатът в Сарафово

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

 1. Кратко изложение на събитието. 
 1. Уводна част
 1. Особености в отразяването в медиите на атентата в Бургас (летище „Сарафово“)

3.1. Метод

3.2. Дискусия

3.3. Тематичен анализ

3.4. Исторически позовавания

 1. Заключение

Библиография

 • Стоицова, Т., Полио, Х. Р., Цветанска, С., Георгиева, Р., Христова, А. и Мизова, Б. (2004). Психологически прочит на уводните материали за терористичните събития в САЩ от 11 септември 2001 в българската преса: I. Вестник “Сега” – “Хора с бомби в главите”, Годишник на Департамента по масови комуникации, НБУ, 5-18.
 • Стоицова, Т., Полио, Х., Цветанска, С., Р., Георгиева, Русинова-Христова, А., Мизова, Б. и  Бавро,Н.  (2005а).  Психологически  прочит  на  уводните  материали  за терористичните събития в САЩ от 11 септември 2001 в българската преса: II. Вестник “Дневник” – “Трагедия разтърси света”, Психологични изследвания, 1, 2005, 21-37.
 • Стоицова, Т., Р., Георгиева, Цветанска, С., Бавро, Н., Христова, А, Мизова, Б. (2005б). Психологически прочит на уводните материали за терористичните събития в САЩ от 11 септември  2001  в  руската  преса:    Вестник  “Известия” – “Война  в  сянка”, Психологични изследвания, 2005, 2, 71-81.
 • Френкева, М. (2013). Особености в отразяването на атентата в Бургас във в. 24 часа, под печат.
 • Френкева, М. (2014). Особености в отразяването на атентата в Бургас във в. Стандарт, Психологически изследвания, под печат.
 • Altheide, D. (2006). Terrorism and the Politics of Fear. Lanham, MD: Rowman and Littlefi eld.
 • Dunn, Elizabeth    et  al.  2005.  The  War  of  the  Words:  How  Linguistic  Differences  in Reporting Shape Perceptions of Terrorism, Analyses of Social Issues and Public Policy, Vol. 5, No. 1, 2005, pp. 67-86.
 • Маринов, П. „Тероризмът абстракции и реалности“
 • Списание „Военен журнал“- Военна академия „Г.С Ръковски“