Razrabotki

Базови комуникационни модели – У. Шрам, Г. Мелецке. К. Шанън и У. Уийвър, М. Маклиин

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Базови комуникационни модели
  2. Модел на У. Шрам – 1954 г.
  3. Модел на Г. Мелецке – 1963 г.
  4. Модел на Шанън и Уийвър – 1949 г.
  5. Базов модел на масовокомуникационен процес Брус Уестли и Малкълм Маклийн

Библиография:

  1. Братанов, П. Моделиране в социалната комуникация. Благоевград, 2006 г.
  2. Мелецке, Г. Психология на масовата комуникация. София, Хъски, 1994 г.
  3. Кръстев, Н. Същност и произход на името на глагола. © Електронно списание LiterNet, 09.02.2008, № 2 (99).
  1. Пейчева, Д. Масмедийно въздействие. Университетско издателство „Неофит Рилски“. Благоевград, 2013, с. 61